آموزش سازمانی

متناسب با نیاز و درخواست سازمان و در رده های مختلف سازمانی دوره های آموزشی تدوین میگردد و در داخل سازمان یا در فضای آموزشی هلدینگ نیک اندیشان برگزار  میگردد.

سرفصل هانمونه دوره های سازمانی برگزار شده:
 • دوره های MBA و DBA
 • ​دوره مدیریت کاریزماتیک
 • دوره اصول مذاکرات
 • دوره زبان بدن
 • دوره قدرت کلام و سخنوری
 • دوره ارتقای هوش هیجانی
 • دوره ارتقای هوش اجتماعی
 • دوره بازاریابی و فروش
 • دوره سرمایه گذاری در بازار بورس
 • دوره تشریفات به نیرو های خدماتی
 • و …

سرفصل هاپاره ای سازمان هایی که توسط نیک اندیشان دوره برگزار شده:

 • مدیران شهرداری تهران
 • وزرات دفاع
 • بانک قوامین
 • بانک شهر
 • شرکت افق توسعه قرن
مدارک گواهینامه های پایان دوره:

اعطای گواهینامه از دانشگاه (با مهر و هولوگرام و قابل استعلام)

مدرک از DNW و QAL انگلستان با کد رجیستری و قابل استعلام

www.mba-atu.ir آدرس سایت

 

 

آموزش سازمانی

متناسب با نیاز و درخواست سازمان ها

نمونه دوره های سازمانی برگزار شده

 

 • دوره های MBA و DBA
 • ​دوره مدیریت کاریزماتیک
 • دوره اصول مذاکرات
 • دوره زبان بدن
 • دوره قدرت کلام و سخنوری
 • دوره ارتقای هوش هیجانی
 • دوره ارتقای هوش اجتماعی
 • دوره بازاریابی و فروش
 • دوره سرمایه گذاری در بازار بورس
 • دوره تشریفات به نیرو های خدماتی
 • و …

پاره ای سازمان هایی که توسط نیک اندیشان دوره برگزار شده:

 

 • مدیران شهرداری تهران
 • وزرات دفاع
 • بانک قوامین
 • بانک شهر
 • شرکت افق توسعه قرن

گواهینامه های پایان دوره:

 

اعطای گواهینامه از دانشگاه (با مهر و هولوگرام و قابل استعلام)

مدرک از DNW و QAL انگلستان با کد رجیستری و قابل استعلام

 

www.mba-atu.ir آدرس سایت