تقویم دوره های آموزشی

 

داروخانه (نسخه پیچ)

شعبه برگزاری: ولیعصر

زمان برگزاری: چهارشنبه ها 10 الی 13

تاریخ شروع دوره: 99/12/13

استاد: آقا دکتر عصاریان

دستیار آزمایشگاه
زمان برگزاری :چهارشنبه ها 13 الی 16

تاریخ شروع :99/11/08

شعبه برگزاری:ولیعصر

استاد: خانم دکتر بهمئی

دستیار کنار دندانپزشک

زمان برگزاری:سه شنبه ها 13 الی 16

شعبه برگزاری:ولیعصر

تاریخ شروع دوره : 99/11/07

استاد:خانم دکتر رباطی

اپراتور لیزر

زمان برگزاری :یکشنبه ها 17 الی 19

شعبه برگزاری:ولیعصر

تاریخ شروع دوره : 99/12/10

استاد:سرکار خانم سرجوقیان

مراقبت از پوست

زمان برگزاری: یکشنبه ها 13 الی 16

شعبه برگزاری:صادقیه
تاریخ شروع دوره : 99/12/03
استاد:سرکار خانم سرجوقیان
کاربر ماساژ(سوئدی، تایلندی، فیس ،فوت ،لاغری)
زمان برگزاری (بانوان) : یکشنبه ها 16 الی 19
شعبه برگزاری:ولیعصر
 استاد:  سرکار خانم رزمجو
تاریخ شروع دوره : 99/11/19
کاربر ماساژ(سوئدی، تایلندی، فیس ،فوت ،لاغری)
زمان برگزاری (آقایان) : پنج شنبه ها 16 الی 19
شعبه برگزاری:ولیعصر
 استاد:جناب آقای استاد فروزنده
تاریخ شروع دوره : 99/11/23

مهارت حسابداری بازار کار

شعبه برگزاری:صادقیه

زمان برگزاری :شنبه ها 10 الی 13

تاریخ شروع دوره :99/11/25

استاد : جناب آقای پورریاحی

مهارت کار بازرگانی بین الملل

زمان برگزاری: پنجشنبه ها 16_13

تاریخ شروع دوره :99/11/01

شعبه برگزاری:ولیعصر

استاد:جناب آقای پشنگ

مهارت کار در موسسات ثبتی حقوقی
تاریخ شروع دوره : دوشنبه ها ساعت 16-19
شعبه برگزاری:صادقیه
استاد:جناب اقای خانی
تاریخ شروع دوره : 99/11/13

مهارت کار در آژانس هواپیمایی

زمان برگزاری:دو شنبه ها 16 _ 19

شعبه برگزاری:ولیعصر

استاد:جناب آقای بحرینیان

تاریخ شروع دوره : 99/11/13

مهارت تعمیر و نصب اسپیلت و پکیج
استاد:جناب آقای منافی
زمان برگزاری: چهارشنبه ها 10 الی 13
شعبه برگزاری:صادقیه

تاریخ شروع دوره : 99/11/08

دوره مونته سوری
استاد:سرکار خانم سمائی
زمان برگزاری: پنج شنبه ها 13 الی 16
شعبه برگزاری:صادقیه

تاریخ شروع دوره : 99/11/16

مهارت کار در کافی شاپ
شروع دوره ابتدای هر هفته به مدت یک هفته، داخل کافی شاپ، همراه کارورزی رایگان
ساعت 12:30_10
استاد:جناب آقای مستوفی

مهارت کار در آتلیه عکاسی
زمان برگزاری:دوشنبه ها 16_13
شعبه برگزاری:صادقیه
استاد:جناب آقای خرمی

تاریخ شروع دوره : 99/11/20

دوره DBA
زمان برگزاری: دوشنبه ها 20-18
شعبه برگزاری: ولیعصر
استاد:آقای دکتر حمزه شیخ