مشاوره برای صدور انواع گواهینامه های بین المللی ایزو

شما می توانید بر اساس شرکت و سازمان خود، انواع ایزوهای مورد نیاز را ببینید و در صورت تمایل جهت اخذ آن اقدام نمایید.

به طور کلی سازمان­ها در ایران به چند دلیل به سراغ دریافت گواهینامه­ ایزو می­روند:

الزام قانونی: برای برخی سازمان­ها دریافت گواهینامه ایزو یک الزام فراسازمانی و قانونی است. این دسته از سازمان­ها بالاجبار به سمت دریافت گواهینامه ایزو می­روند و به همین دلیل متاسفانه اغلب در دام سودجویان گرفتار شده و هزینه زیادی بابت یک گواهینامه نامعتبر پرداخت می­کنند.

اثبات به مشتریان: برخی سازمان­ها به دلیل نیاز به اثبات توانمندی­شان در استقرار یک سیستم مدیریتی به مشتریان خود، در پی دریافت گواهینامه ایزو هستند.

استفاده در تبلیغات: برخی سازمان­ها دریافت گواهینامه ایزو را با هدف تبلیغات و … انجام می­دهند.

شرکت در مناقصات و قراردادها: برای برخی سازمان­ها، دریافت گواهینامه ایزو امتیاز تشویقی در پی داشته و یا در قراردادهای تجاری که با مشتریان دارند و یا مناقصات یک ویژگی مثبت به شمار می­آید.

به عنوان یک مرحله از استقرار سیستم: برخی سازمان­ها نیز به گواهینامه ایزو به چشم مرحله پایانی استقرار یک استاندارد نگریسته و هدفشان از دریافت گواهینامه، صرفا خود گواهینامه ایزو نیست بلکه به دنبال بهبود مستمر از طریق استقرار یک سیستم مدیریتی بوده و در مرحله آخر نیز موفق به دریافت گواهینامه ایزو می­شوند.

قیمت مناسبی ارائه می کنیم

متناسب با درخواست و نیاز شما، مناسب ترین قیمت را جهت دریافت ایزو و پیاده سازی آن اتخاذ می کنیم.

دانش تخصصی و کافی داریم

ما یکی از مراجعی است که دارای گواهینامه های بین المللی ممیزی است و توانایی اجرا و اخذ ایزو را بطور کامل دارد.

صادق و اخلاق مدار هستیم

فرایند دریافت ایزو و پیاده سازی آن متناسب با نوع گواهینامه و مرجع آن، در کشور ما موضوعی ناشناخته و پیچیده ای است که در این سالهای فعالیت تمام خود را تلاش کرده ایم که صادقانه فعالیت کنیم.