هلدینگ نیک اندیشان دارای گواهینامه کیفیت خدمات ایزو از ASCB انگلستان و دارای 10 سال سابقه بازرگانی داخلی و بین الملل.
و دارای کادر مجرب.

مذاکرات و مکاتبات بازرگانی برای خرید کالا از خارج از کشور و واردات کالا

مذاکرات قوی با هدف اخذ امتیاز بیشتر یکی از مهم ترین عناصر تجارت در بازرگانی بین الملل محسوب می گردد. شرکت آریافر با عقد قرارداد منسجم و دقیق، منافع آتی خویش را در خرید کالا از خارج تضمین می نماید. این مهم با توجه به وجود دانش و تخصص کافی امکان پذیر می باشد.
معمولا موضوعاتی از قبیل قیمت کالا، تخفیف، کمیت و کیفیت کالا، نوع حمل بین المللی، بیمه کالا در واردات کالا، تاریخ تحویل کالا و … از موضوعات مورد بحث می باشند. البته در موارد کوچک مذاکرات به صورت تلفنی و از طریق ایمیل صورت می پذیرد.
معمولا بعد از عقد قرارداد مرحله ی صدور پرفرما صورت می گیرد.در این خصوص نیز تخصص و الزام کافی را جهت ارائه خدمات بازرگانی به شرکت های واردات و صادرات و بازرگانان گرامی ارائه می نماید.