شامل:

  • تاسیس، انحلال و تغییرات شرکت ها، موسسات و …
  • ثبت برند(نام تجاری) و لوگو
  • رتبه بندی شرکت ها
  • فروش شرکت های پیمانکاری و خدماتی رتبه دار
  • اخذ کد اقتصادی
  • اخذ کارت بازرگانی