دوره ها

موسسه آموزشی نیک اندیشان با بیش از یک دهه سابقه در حوزه آموزش و کاریابی، و ایجاد اشتغال برای طیف وسیعی از دانش آموختگان در دوره های مختلف و همکاری با دانشگاه ها و موسسات آموزشی بین المللی فعالیت میکند. نیک اندیشان از ابتدای کار خود تمرکز خود را روی آموزش های منتج به اشتغال قرار داده و تا کنون گام های موفقی در دوره های برگزار شده داشته است. این موسسه با بکارگیری مدرسین فعال و با تجربه و همچنین مدیران موفق چشم انداز روشنی در شرایط کنونی رقم زده و در حال افزایش تعداد شعبات در سراسر کشور است. دوره های زیر در مقاطع مبتدی تا پیشرفته آموزش داده میشوند و پس از آزمون ها مدارک معتبری از دانشگاه های علمی کاربردی، فنی و حرفه ای، DNW انگلستان و QAL به دانشجویان اعتا میشود.