دوره اتوکد دوبعدی و سه بعدی

در این دوره مهارتهای مربوط به نرم افزار اتوکد به صورت دو بعدی و سه بعدی آموزش داده می شود و در انتهای دوره ضمن اعطای گواهینامه از دانشگاه و آکادمی  URS دارای اعتبار از انگلستان، مهارت جویان معرفی به کار می شوند.

دوره اتوکد

معرفی دوره اتوکد دوبعدی و سه بعدی

با این دوره بیشتر آشنا بشید!

توضیح مفصل دوره اتوکد دو بعدی و سه بعدی

در این دوره مهارتهای نرم افزار اتوکد به صورت دو بعدی و سه بعدی  به مهارت جویان آموزش داده می شود.

محتوای دوره اتوکد کاملا منطبق با بازار کار است.

این دوره آموزشی توسط متخصص اتوکد که خود در این زمینه دارای کسب و کار می باشد، تدریس می شود.

دوره به صورت کارگاهی و مهارتی برگزار می گردد و مهارت جویان در طول دوره یک یک پروژه را در این نرم افزار پیش میبرند.

در انتهای دوره به مهارت جویان گواهینامه قابل استعلام با مهر و هولوگرام از دانشگاه و گواهینامه دارای کد رجیستری از آکادمی URS انگلستان داده می شود.

این مرکز آموزشی تنها موسسه ای است که گواهینامه از خود دانشگاه می دهد نه از بسیج یا جهاد و پس از اتمام دوره معرفی به کار(کاریابی) انجام می دهد.

از مزایای موسسه نیک اندیشان قیمت مناسب آن نسبت به سایر موسسات و شرایط پرداخت اقساطی آن است.

لازم به ذکر است که مراکز هلدینگ آموزشی نیک اندیشان از دسترسی مناسب برخوردارند و نزدیک مترو قرار دارند.

از امتیازات ممتاز این آموزشگاه این است که مهارت آموزان پس از ثبت نام در یک دوره در صورت نیاز می توانند به صورت رایگان در همان دوره شرکت کنند تا آن مهارت را به صورت کامل فرا بگیرند.

سر فصل دوره اتوکد دو بعدی و سه بعدی:

 • توضیح اصول رسم نقشه و نقشه خوانی ( اصول نقشه کشی شامل مبانی و مفاهیم پلان، نما، مقطع، علایم و نمادهای مورد استفاده در نقشه ها می باشد )
 • آشنایی با محور مختصات و انواع سیستم های مختصات دهی.
 • آشنایی با workspace و ساخت فضای کار بصورت سفارشی.
 • آشنایی با نوار ابزار ها و نحوه فراخوان نمودن آن ها.
 • نحوه فعال کردن دستورها با استفاده از نوارابزارها، منوها و کلید های میانبر.
 • مدیریت صفحه های دید با از طریق Viewport
 • آموزش دستورات ترسیمی شامل:Line, Circle, Arc, Rectangle, Polygon, Polyline, Ellipse, Ellipse Arc, Point, Cunstruction Line, Ray, Divide, Measure, SPline, Region, Revision Cloud, Hatch, Gradient, Boundary, Text, Table, Block, Insert Block
 • آموزش دستورات ویرایشی شامل:Erase, Move, Rotate, Trim, Extend, Copy, Mirror, Chamfer, Fillet, Explode, Stretch, Scale, Array, Offset, Lengthen, Edit Polyline, Edit Polyline, Edit SPline, Edit Hatch, Edit Array, Align, Break, Break at Point, Join, Draw Order
 • حذف موضوعات بوسیله دکمه Delete، Move و Stretch از طریق grip های ترسیمات.

طول دوره

7 جلسه ( هفته ای 1 جلسه 3 ساعته )

مدارک دوره

1. اعطای مدرک از دانشگاه (با مهر و هولوگرام و قابل استعلام)

2. مدرک از URS انگلستان با کد رجیستری و قابل استعلام

مدرس دوره

هزینه و شرایط پرداخت

مبلغ دوره : 1/800/000 تومان

که به صورت اقساط در طول دوره تسویه می شود

معرفی مدرس دوره اتوکد دوبعدی و سه بعدی

امتیازات دوره

امتیازات دوره های آموزشی هلدینگ نیک اندیشان نسبت به سایر موسسات:

 1. محتوای دوره دوره اتوکد دو بعدی و سه بعدی کاملا منطبق با بازار کار است.
 2. دوره اتوکد به صورت کارگاهی و مهارتی برگزار می گردد.
 3. در طول دوره مهارت جویان به صورت عملی با نرم افزار اتوکد کار میکنند.
 4. مدرسین دوره اتوکد خود در آن زمینه مشغول به کار یا دارای کسب و کار می باشند.
 5. اعطای گواهینامه قابل استعلام از دانشگاه  و گواهینامه دارای کد رجیستری از URS انگلستان.
 6. نیک اندیشان تنها مرکزی است که گواهینامه از خود دانشگاه می دهد نه از بسیج یا جهاد.
 7. معرفی به کار(کاریابی) در انتهای دوره ها.
 8. قیمت مناسب آن نسبت به سایر موسسات.
 9. شرایط پرداخت اقساط دسترسی مناسب و نزدیک مترو بودن شعبات.
 10. مهارت آموزان پس از ثبت نام در یک دوره در صورت نیاز می توانند به صورت رایگان در همان دوره شرکت کنند تا آن مهارت را به صورت کامل فرا بگیرند.
 11. نیک اندیشان تنها برند آموزش و کاریابی در کشور است که زیر نظر سازمان فنی حرفه ای، دانشگاه ها و آکادمی های بین المللی قرار دارد.