دوره کاربر ماساژ

در این دوره تمام اصول ماساژ را آموزش می دهند که ضمن اعطای گواهینامه دانشگاهی، سازمان فنی حرفه ای و آکادمی DNW انگلستان مهارت جویان معرفی به مراکز ماساژ، هتل ها، باشگاه ها و استخرها می شوند.

دوره کاربر ماساژ

معرفی دوره کاربر ماساژ

با این دوره بیشتر آشنا بشید!

ویدئو معرفی دوره

دوره کاربر ماساژ یک دوره آموزشی شامل ماساژ سوئدی، ماساژ تایلندی، فوت ماساژ، فیس ماساژ و ماساژ لاغری می باشد. محتوای دوره کاملا منطبق با بازار کار است. این دوره آموزشی توسط ماسور بین المللی تدریس می شود. دوره به صورت کارگاهی و مهارتی برگزار می گردد. در انتهای دوره به مهارت جویان گواهینامه قابل استعلام با مهر و هلوگرام از دانشگاه، سازمان فنی حرفه ای و آکادمی DNW انگلستان داده می شود. این مرکز آموزشی تنها موسسه ای است که گواهینامه از خود دانشگاه می دهد نه از بسیج یا جهاد و پس از اتمام دوره معرفی به کار (کاریابی) انجام می دهد. از مزایای موسسه نیک اندیشان قیمت مناسب آن نسبت به سایر موسسات و شرایط پرداخت اقساطی آن است. لازم به ذکر است که مراکز هلدینگ آموزشی نیک اندیشان از دسترسی مناسب برخوردارند و نزدیک مترو قرار دارند. از امتیازات ممتاز این آموزشگاه اینست که مهارت آموزان پس از ثبت نام در یک دوره در صورت نیاز می توانند به صورت رایگان در همان دوره شرکت کنند تا آن مهارت را به صورت کامل فرا بگیرند.

سرفصل های دوره ماساژ

1. آموزش مبانی آناتومی بدن

2. آموزش ماساژ تایلندی

3. آموزش ماساژ سوئدی

4. آموزش ماساژ لاغری

5. آموزش ماساژ صورت( FACE ماساژ )

6. آموزش ماساژ پا( FOOT ماساژ )

طول دوره

10 جلسه ( هفته ای 1 جلسه 3 ساعته )

مدارک دوره

1. اعطای مدرک از دانشگاه (با مهر و هولوگرام و قابل استعلام)

2. مدرک از DNW انگلستان با کد رجیستری و قابل استعلام

3. اعطای گواهینامه از سازمان فنی و حرفه ای

مدرس دوره

هزینه و شرایط پرداخت

مبلغ دوره :870/000 هزار تومان

مبلغ جزوه : 92000 هزار تومان 

که به صورت اقساط در طول دوره تسویه می شود

معرفی مدرس دوره

با مدرس این دوره بیشتر آشنا بشید!

ویدئو معرفی مدرس دوره

امتیازات دوره

امتیازات دوره های آموزشی هلدینگ نیک اندیشان نسبت به سایر موسسات:

  1. محتوای دوره کاربر ماساژ کاملا منطبق با بازار کاراست.
  2. دوره کاربر ماساژ به صورت کارگاهی و مهارتی برگزار می گردد.
  3. قسمتی از دوره کاربر ماساژ رایگان در محیط کار برگزار می گردد.
  4. مدرسین دوره کاربر ماساژ خود در آن زمینه مشغول به کار یا دارای کسب و کار می باشند.
  5. اعطای گواهینامه قابل استعلام از دانشگاه و سازمان فنی حرفه ای و گواهینامه دارای کد رجیستری از DNW انگلستان.
  6. نیک اندیشان تنها مرکزی است که گواهینامه از خود دانشگاه می دهد نه از بسیج یا جهاد.
  7. معرفی به کار(کاریابی) در انتهای دوره ها.
  8. قیمت مناسب آن نسبت به سایر موسسات.
  9. شرایط پرداخت اقساط دسترسی مناسب و نزدیک مترو بودن شعبات.
  10. مهارت آموزان پس از ثبت نام در یک دوره در صورت نیاز می توانند به صورت رایگان در همان دوره شرکت کنند تا آن مهارت را به صورت کامل فرا بگیرند.