دوره دستیار دندانپزشک

در این دوره تمام مهارت های مربوط به کار در دندانپزشکی به مهارت جویان آموزش داده می شود و ضمن اعطای گواهینامه دانشگاهی و آکادمی DNW  انگلستان، در انتهای دوره مهارت جویان معرفی به کار می شوند.

دوره دستیار دندانپزشک

معرفی دوره دستیار دندانپزشک

با این دوره بیشتر آشنا بشید!

ویدئو معرفی دوره

دوره دندانپزشکی یا تکنسین دندانپزشکی یک دوره آموزشی شامل آشنایی با آناتومی دهان و دندان، بهداشت دهان و دندان، آشنایی با پر کردن، آشنایی با یونیت دندانپزشکی است. محتوای کلاس آموزش دستیار دندانپزشک کاملا منطبق با بازار کار است.
این دوره آموزشی توسط دکتر دندانپزشک تدریس می شود. دوره به صورت کارگاهی و مهارتی برگزار می گردد و در انتهای دوره تکنسین دندانپزشک به مهارت جویان گواهینامه قابل استعلام با مهر و هلوگرام از دانشگاه و آکادمی DNW انگلستان داده می شود.
این مرکز آموزشی تنها موسسه ای است که گواهینامه از خود دانشگاه می دهد نه از بسیج یا جهاد و پس از اتمام دوره معرفی به کار (کاریابی) انجام می دهد.
از مزایای موسسه نیک اندیشان قیمت مناسب آن نسبت به سایر موسسات و شرایط پرداخت اقساطی آن است.
لازم به ذکر است که مراکز هلدینگ آموزشی نیک اندیشان از دسترسی مناسب برخوردارند و نزدیک مترو قرار دارند.
از امتیازات ممتاز این آموزشگاه این است که مهارت آموزان پس از ثبت نام در یک دوره در صورت نیاز می توانند به صورت رایگان در همان دوره شرکت کنند تا آن مهارت را به صورت کامل فرا بگیرند.

سرفصل های ثبت نام آموزش دوره دستیار دندانپزشک:

1. آشنایی با آناتومی دهان و دندان

2. بهداشت دهان و دندان

3. آشنایی با یونیت دندانپزشکی

4. آشنایی با ابزارها و مواد

طول دوره

8 جلسه به صورت تئوری و عملی 

مدارک دوره

1. اعطای مدرک از دانشگاه (با مهر و هولوگرام و قابل استعلام)

2. مدرک از DNW انگلستان با کد رجیستری و قابل استعلام

مدرس دوره

هزینه و شرایط پرداخت

مبلغ دوره : 870000 هزار تومان

مبلغ جزوه : 85000 هزار تومان 

که به صورت اقساط در طول دوره تسویه می شود

معرفی مدرس دوره

با مدرس این دوره بیشتر آشنا بشید!

ویدئو معرفی مدرس دوره

امتیازات دوره

امتیازات دوره های آموزشی هلدینگ نیک اندیشان نسبت به سایر موسسات:

  1. محتوای نسخه خوانی تکنسین داروخانه کاملا منطبق با بازار کاراست.
  2. نسخه خوانی تکنسین داروخانه به صورت کارگاهی و مهارتی برگزار می گردد.
  3. قسمتی ازنسخه خوانی تکنسین داروخانه رایگان در محیط کار برگزار می گردد.
  4. مدرسین نسخه خوانی تکنسین داروخانه خود در آن زمینه مشغول به کار یا دارای کسب و کار می باشند.
  5. اعطای گواهینامه قابل استعلام از دانشگاه و سازمان فنی حرفه ای و گواهینامه دارای کد رجیستری از DNW انگلستان.
  6. نیک اندیشان تنها مرکزی است که گواهینامه از خود دانشگاه می دهد نه از بسیج یا جهاد.
  7. معرفی به کار(کاریابی) در انتهای دوره ها.
  8. قیمت مناسب آن نسبت به سایر موسسات.
  9. شرایط پرداخت اقساط دسترسی مناسب و نزدیک مترو بودن شعبات.
  10. مهارت آموزان پس از ثبت نام در یک دوره در صورت نیاز می توانند به صورت رایگان در همان دوره شرکت کنند تا آن مهارت را به صورت کامل فرا بگیرند.