دوره دندانسازی

دوره دندانسازی

دوره دندانسازی

با این دوره بیشتر آشنا بشید!

ویدئو معرفی دوره

طول دوره

۲۰ جلسه دو ساعته

مدارک دوره

1. مدرک از DNW انگلستان با کد رجیستری و قابل استعلام

مدرس دوره

هزینه و شرایط پرداخت

دو میلیون و هشتصد هزار تومان به صورت اقساط

معرفی مدرس دوره

با مدرس این دوره بیشتر آشنا بشید!

ویدئو معرفی مدرس دوره

امتیازات دوره

امتیازات دوره های آموزشی هلدینگ نیک اندیشان نسبت به سایر موسسات:

  1. محتوای دوره دندانسازی کاملا منطبق با بازار کاراست.
  2. دوره دندانسازی به صورت کارگاهی و مهارتی برگزار می گردد.
  3. قسمتی از دوره دندانسازی رایگان در محیط کار برگزار می گردد.
  4. مدرسین دوره دندانسازی خود در آن زمینه مشغول به کار یا دارای کسب و کار می باشند.
  5. اعطای گواهینامه قابل استعلام از دانشگاه و سازمان فنی حرفه ای و گواهینامه دارای کد رجیستری از DNW انگلستان.
  6. نیک اندیشان تنها مرکزی است که گواهینامه از خود دانشگاه می دهد نه از بسیج یا جهاد.
  7. معرفی به کار(کاریابی) در انتهای دوره ها.
  8. قیمت مناسب آن نسبت به سایر موسسات.
  9. شرایط پرداخت اقساط دسترسی مناسب و نزدیک مترو بودن شعبات.
  10. مهارت آموزان پس از ثبت نام در یک دوره در صورت نیاز می توانند به صورت رایگان در همان دوره شرکت کنند تا آن مهارت را به صورت کامل فرا بگیرند.