سمینار رادیویی دکتر حمزه شیخ

 

سمینار رادیویی دکتر حمزه شیخ با موضوع ارتقا هوش مالی و مدیریت کسب و کار شنبه 22 شهریور از رادیو اقتصاد

ساعت 22 الی 24

موج FM – فرکانس 98