مهارتهای عملی دوره کمک پرستاری

مهارتهای عملی دوره کمک پرستاری

*حمام بیمار
*شستن سر در تخت
*مراقبت از سر الوده
*درست کردن انواع تخت بیمار
*وضعیت دهی بخ بیماران
*پذیرش و ترخیص بیمار
*دادن لگن و لوله ادراری
*گرفتن نمونه ادراری و مدفوع و خلط
*دادن کمپرس گرم و سرد
*حمام و دوش و وان بیماران
*ماساژ پوست
*مراقبت از دهان و دندان
*نقل و انتقال بیمار به صندلی و تخت
* اندازه گیری فشار خون، نبض، درجه حرارت و گزارش به پرستار
* اندازه گیری مایعات بدن (جذب و دفع)و کزارش دادن به پرستار
*دادن تنقیه
*تغذیه دهانی و گاواژ
*نظافت دهان و دندان
*انواع بانداژ
*تزریق انسولین
*گذاشتن شیاف
* مراقبت از پرینه
* کمک در احیا پایه
* برداشتن پانسمان ساده
*ریختن قطره گوش و چشم و بینی
*نظافت محیط بیمار
*اماده کردن پوست برای جراحی (اصلاح کردن)
*نظافت و استریلیزاسیون وسایل و تجهیزارت وپوشیدن دستکش ، ماسک ، گان برای مراقبت از بیماران ریوی
*کمک در توزیع داروهای خوراکی
* مراقبت از جسد
هنرجویان بعد از اتمام دوره باید توانایی انجام تمام موارد ذکر شده را همراه با روابط عمومی بالا در برخورد با بیمار و صبر و شکیبایی داشته باشن تا بتوانند در این عرصه فعالیت کنند همچنین معدل قبولی دروس تئوری رشته کمک پرستاری ۱۲ به بالا می باشد و نمره قبولی کارورزی ان ۱۴ به بالا حال هنر جور اگر نتوانست دور اول موفق به قبولی گردد با پرداخت هزینه تعیین شده توسط خود جهاد دانشگاهی میتواند برای دور بعد امتحانات شرکت کند و بعد از اخذ نمره قبولی و گرفتن مدرک و گواهینامه میتواند در تمام بیمارستان ها و درمانگاهای سراسر کشور مشغول به کاردر حرفه خود گردد.