تکنیک های ماساژ درمانی

تکنیک های ماساژ درمانی دارای انواع مختلفی هستند که هر تکنیک وابسته به نوع ماساژدرمانی و حالت بدن فرد مورد نظر استفاده می شود در این بخش به مهم ترین تکنیک های ماساژ درمانی در فیزیوتراپی می پردازیم.

– سرخوردن طولی: این تکنیک ماساژ درمانی از جمله روش های مورد استفاده در ماساژ درمانی اساسی و موثر است که در جهت جریان خون انجام می شود. این تکنیک از انواع ماساژ درمانی در فیزیوتراپی سبب پراکندگی مایعات از محل آسیب دیده می شود که به کاهش التهاب و تورم ناحیه آسیب دیده کمک می کند.

– کف زدن: این تکنیک با ضربه زدن و گاهی حرکات دایره ایی به پوست توسط دست های فیزیوتراپیست در فیزیوتراپی صورت می گیرد. در این شیوه از ماساژ درمانی فرد می تواند خوابیده و یا نشسته باشد از این تکنیک از ماساژدرمانی می توان در درمان کاهش استرس و بهبود کیفیت خواب استفاده کرد.

– هک کردن: این تکنیک های ماساژ درمانی در فیزیوتراپی شامل ضربه زدن به پوست با ساعد در قسمت های مختلف بدن است. برای انجام این تکنیک ماساژ فرد مورد نظر باید به حالت خوابیده باشد. از هک کردن به منظور بهبود کیفیت گردش خون استفاده می شود.

– بلند کردن: در تکنیک بلند کردن در تکنیک های ماساژ درمانی فرد باید به حالت خوابیده باشد و عضلات در حالت ریلکسیشن باشند. در این تکنیک های ماساژ درمانی فیزیوتراپیست بافت را از استخوان جدا می کند و پس از فشردن آزاد سازی صورت می گیرد.

– فشرده سازی: این تکنیک ماساژ درمانی که به ماساژ ریتمیک عضلات نیز مشهور است در واقع همان گرم کردن قبل از انجام ورزش های سخت است.

– اصطکاک عرضی عمقی: این تکنیک ماساژ درمانی در فیزیوتراپی به طور مستقیم توسط انگستان دست صورت می گیرد که با فشار و نوسان های ایجاد شده در الیاف ماهیچه توسط فیزیوتراپیست بافت آسیب دیده تسکین می یابد. تکنیک اصطاک عرضی عمقی بیشتر برای تاندون و رباط های آسیب دیده استفاده می شود.

PNF: در این تکنیک های ماساژ درمانی اغلب گیرنده های عصبی مورد هدف قرار می گیرند. در شیوه از ماساژ درمانی ابتدا عضله 30 ثانیه توسط توسط فیزیوتراپیست کشیده و نگه داشته می شود به طوری که تا حد امکان عضله منقبض شود. سرانجام عملیات آزاد سازی عضله صورت می گیرد و پس از 5 ثانیه استراحت عضله دوبار این تکنیک انجام می گیرد.

Effleurage: شامل پخش و حرکت دادن عضلات همراه با سرعت و فشار صورت می گیرد تا آرامش و انرژی تخلیه شده غدد لنفاوی مجددا بدست آید.

Wringing: در این تکنیک ماساژ درمانی فیزیوتراپیست حرکات پیچشی و کششی را دارد. از این تکنیک به منظور کاهش درد های مزمن و یا تقویت عضلات استفاده می کنند.

Trigger point: یک تکنیک ماساژ درمانی برای کاهش درد و تسکین درد عضلانی است. شیوه این ماساژ درمانی به صورت اعمال فشار به عضله است. که البته اعمال فشار توسط فیزیوتراپیست و در نقاط خاص و سنجیده صورت خواهد گرفت.

مزایای ماساژ درمانی

به طور خلاصه می توان موارد زیر را به عنوان مزایای ماساژ درمانی اشاره کرد:

 • درمان آرنج تنیس
 • درمان سیاتیک
 • کاهش درد آرتروز
 • بهبود وضعیت بدن
 • تسکین درد های عضلانی
 • تسکین صدمات ورزشی
 • کاهش درد مزمن
 • تسکین درد قاعدگی
 • کاهش درد زایمان
 • بهبود کیفیت خواب
 • ترشح هورمون اندورفین
 • مکمل درمان بیماری پارکینسون و بیماری MS
 • رفع تنش و اضطراب
 • ترویج و بهبود گردش خون

در چه نواحی و  مواردی ماساژ درمانی صورت نمی گیرد؟

به طور کلی در شرایط و نواحی زیر ماساژ درمانی صورت نمیگیرد:

 • نواحی پر مو
 • پوست حساس
 • عفونت های باکتریایی
 • تومور بدخیم سرطانی
 • وجود تومور در منطقه ماساژ
 • زخم باز
 • مشکل در گردش خون فرد (ترومبوز)