کاربرگ حسابداری چیست؟

کاربرگ حسابداری چیست؟⭐همه چیز درباره آن

در دوره حسابداری نیک اندیشان نحوه نوشتن کاربرگ به شرکت کنندگان آموزش داده می شود. اگر به مباحث حسابداری علاقه مند هستید می توانید در دوره های این مجموعه شرکت کنید.

کاربرگ حسابداری چیست؟

به برگه هایی که یک حسابدار برای نوشتن مباحث حسابداری یک شرکت و یا سازمان در اختیار دارد، کاربرگ های حسابداری گفته می شود. این فرم حسابداری، سفید نیست، بلکه خطوطی به عنوان سطر و خطوطی به عنوان ستون بر روی آن درج شده است. البته سطر و ستون ها به تعداد ثابتی نیستند. حسابدار بر اساس مقوله های حسابداری که در اختیار دارد و باید به ثبت آن ها بپردازد تعداد این ستون ها و سطرها را افزایش می دهد.

 هر یک از ستون هایی که در فرم وجود دارد برای ثبت اسامی هر مقوله مانند پرداخت ها، دریافت ها، درآمدها، سودها و زیان ها است. نوشتن موارد ذکر شده در این کاربرگ، نیازمند آموزش است.

افراد باید بدانند که به صورت دقیق باید موارد را در چه قسمتی بنویسند؛ زیرا یک اشتباه می تواند تمام ‌معادلات حسابداری را برهم بزند. اگر مقوله ای به اشتباه جای گذاری شده باشد و یا این که رقمی که برای آن نوشته شده کم یا زیاد باشد، سبب ایجاد خطا خواهد شد. دقیق بودن، یکی از چالش های شغل حسابداری است که با آموزش دیدن می توان این چالش را به حداقل رساند. این فرم ارزش رسمی ندارد، بلکه برگه ای است که حسابدار قبل از نوشتن صورت های مالی موارد را در این فرم می نویسد تا اگر اشکالی وجود دارد برطرف شود.

راجع به انواع کاربرگ حسابداری چه می دانید؟

راجع به انواع کاربرگ حسابداری چه می دانید؟

رسیدگی به مباحث مالی و ثبت موجودی ها می تواند پردرآمدترین شغل رشته حسابداری به شمار رود. کاربرگ ها و یا فرم های حسابداری از ابزارهای ثبت موجودی ها به شمار می روند. کاربرگ های حسابداری متنوع هستند. در این قسمت به تشریح هر کدام از این کاربرگ ها می پردازیم:

۱-کاربرگ عمومی

این کاربرگ جهت انجام برنامه ریزی دقیق راجع به بودجه قرارداد و غیره ارائه می شود. تمام آموزش های مربوط ثبت در این فرم در دوره آموزش حسابداری ارائه می شود.

۲- کاربرگ پایانی

این کاربرگ حسابداری مخصوص ثبت مانده های حسابداری است. هر آنچه از موجود و اقلام در سال قبل و سال جاری وجود داشته در این نوع کاربرگ ثبت می شود.

۳-کاربرگ عمده و اصلی

در این نوع کاربرگ، کلیه مباحثی که به موجودی ها مرتبط است قرار داده می شود.

۴- پیش کاربرگ

نوعی کاربرگ پیشنهادی است که قبل از نوشتن بر روی کاربرگ اصلی مطالب در این کاربرگ نوشته می شود‌

۵-کاربرگ آنالیز

فردی که دوره ی آموزش حسابداری با مدرک معتبر را گذرانده است، می داند که این کاربرگ حسابداری به چه موضوعی اختصاص دارد، و می تواند آن را به طور دقیق پر کند. در واقع عمده کار این کاربرگ، بر روی حساب هایی است که گردش کمی دارند.

۶- کاربرگ برآورد

یکی از مزایا و معایب شغل حسابداری تطبیق حساب های واقعی شرکت با مدارک مالی موجود است. بنابراین زمانی که نیاز باشد حساب های مختلف را بررسی کرد از این کاربرگ استفاده می شود. در واقع، کاربرگ برآورد نوعی سند غیر رسمی است که با استفاده از آن می توان حساب های یک سازمان را با صورت های مالی آن انطباق داد.

تفاوت کاربرگ حسابرسی با کاربرگ حسابداری چیست؟

هنگامی که بحث تفاوت کاربرگ حسابرسی با حسابداری مطرح می شود، می توان‌ کاربرگ های حسابداری را فرم هایی دانست که در پایان دوره مالی توسط حسابداران شرکت تهیه می شود. در مقابل کاربرگ حسابرسی، فرمی قرار دارد که حسابداران برای ثبت مرحله به مرحله از آن استفاده می کنند. در واقع، کاربرگ حسابرسی نوعی نقشه است که مراحل پیشرفت کار را نشان می دهد. به طور مثال، با مشاهده این فرم توسط مدیر، او درک می کند که نتایجی که هم اکنون برای سازمان به وجود آمده و موقعیتی که هم اکنون سازمان در آن قرار گرفته، نتیجه چه تلاش هایی بوده است.

امروزه، کاربرگ حسابداری و حسابرسی دیگر جنبه کاغذی ندارند بلکه به صورت فایل هایی هستند که در سیستم نوشته می شوند و در سیستم از آن ها مراقبت می شود‌. در واقع کاربرگ ها جزء اسناد محرمانه یک شرکت به حساب می آیند که هر فردی نمی توانند به آن دسترسی داشته باشد.

مساله محرمانه بودن، هم برای فرم های حسابداری و هم برای فرم های حسابرسی مطرح است. هر دو کاربرگ حسابرسی و حسابداری می تواند کاهش دهنده خطای سازمانی باشند؛ اما با این تفاوت که کاربرگ مربوط به حسابداری خطاها را آخر دوره نشان می دهد و به مشخص کردن خطا در طی دوره می پردازد.

نحوه تکمیل کاربرگ حسابداری چگونه است؟

نحوه تکمیل کاربرگ حسابداری چگونه است؟

چرخه ورود اطلاعات تا بستن حساب‌ های مالی، مراحل مختلفی دارد. در هر مرحله، بسته به نیاز باید به اسناد و مدارک گوناگون دسترسی داشته باشید. بدون ایجاد کاربرگ حسابداری، بررسی صحت اطلاعات وارد شده کمی مشکل خواهد بود. با تهیه کاربرگ، مجموعاً ۱۰ مرحله تا قبل از بستن حساب‌ ها و ایجاد سند اختتامیه فاصله خواهید داشت:

۱-اولین مرحله، گردآوری و جمع آوری اطلاعات است. اسناد و مدارک مربوط به تمام رویداد های مالی باید جمع آوری شود و در اختیار حسابدار قرار بگیرد.

۲-تمامی اطلاعات باید تجزیه و تحلیل شوند. این تجزیه و تحلیل برای اطمینان از تنظیم سند راستی آزمایی شده مهم است.

۳-در مرحله سوم، رویداد های مالی باید مطابق با وقوع در دفاتر روزنامه و دیگر دفاتر قانونی ثبت شوند.

۴-مرحله بعدی، وارد کردن اطلاعات در دفاتر روزنامه به دفتر کل است.

۵-تهیه تراز آزمایشی و اولیه در مرحله پنجم انجام می‌شود.

۶-در گام ششم می‌ توانید از کاربرگ حسابداری برای ارزیابی صحت اطلاعات استفاده کنید.

۷-تهیه صورت‌ های مالی مورد نیاز در مرحله بعدی کار قرار دارد.

۸-اصلاح حساب ‌های دفتر کل بر اساس کاربرگ نیز بعد از تهیه صورت های مالی قرار دارد.

۹-بستن موقت حساب ‌ها تا زمان بررسی مجدد نیز جزء آخرین مراحل است.

۱۰-تهیه ترازنامه و سند اختتامیه و بستن حساب‌ ها آخرین مرحله از مراحل نوشتن کاربرگ است.

تفاوت کاربرگ حسابرسی با کاربرگ حسابداری چیست؟

آیا می توان به تهیه صورت های مالی با استفاده از کاربرگ حسابداری پرداخت؟

عموم صورت های مالی بر اساس کاربرگ ها نوشته می شوند. حسابداران علاوه بر فرم های حسابداری از فرم های حسابرسی نیز برای نوشتن و بررسی صورت مالی استفاده می کنند. می توان‌ گفت، وجود این فرم ها کار حسابدار را برای انجام محاسبات و افزایش دقت در کار راحت تر کرده است.

کاربرگ ها علاوه بر این که برای نوستن صورت های مالی سالانه موثر هستند، برای نوشتن صورت مالی هر ماه نیز گزینه خوبی به حساب می آیند.‌ در واقع، کاربرگ به شرکت های تازه تاسیس و نوپا کمک می کند بتوانند پیامد فعالیت های ماهانه و سالانه خود را در مقایسه با رقبا و سازمان های کوچک و بزرگ دیگر در قالب فرمی به نام کاربرگ مشاهده نمایند.

علاوه بر این که کاربرگ ها برای نمایش اطلاعات درون سازمانی مناسبهستند، می توان از آن ها به عنوان یک مدرک جهت نشان دادن صورت مالی یک سازمان به شرکت های دیگر برای بررسی موقعیت آن استفاده کرد. از این رو می توان به این سوال که می توان کاربرگ را به عنوان مبنایی جهت نوشتن صورت های مالی قرار داد جواب مثبت داد.

کلام آخر

کاربرگ حسابداری، مبحثی بود که در این مقاله نیک اندیشان به آن پرداخته شد. امید است مطالب نوشته شده در مورد چیستی کاربرگ، تفاوت کاربرگ حسابرسی و حسابداری و اهمیت کاربرگ برای نوشتن صورت های مالی، ابهامات شما را در خصوص این موضوع به خوبی برطرف کرده باشد.

برای ثبت نام در دوره آموزش حسابداری نیک اندیشان بر روی دکمه ثبت نام زیر کلیک کنید👇

ثبت نام دوره
نوشته قبلی
علت روشن نشدن چراغ قوه گوشی هواوی چیست؟⭐کاربردی
نوشته بعدی
آیا کمک پرستار می تواند پرستار شود؟⭐بررسی کامل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

آشنایی بیشتر با دوره های آموزشی موسسه نیک اندیشان
اینستاگرام نیک اندیشان
close-image