دوره کار در آژانس هواپیمایی

دوره کار در آژانس هواپیمایی

,
کارمند آژانس هواپیمایی کیست؟ کارمند اژانس هواپیمایی فردی است که به فروش بلیط تو هاری داخلی و خارجی در آژانس میپردازد و در واقع تمام اطلاعاتی که برای انواع بلیط هاو تورهای مسافرتی و تمام امکانات موجود در اژانس را باید در اختیار مشتری قرار …
دوره کار در آژانس هواپیمایی

دوره آموزشی موسسات مهاجرتی

,
دوره کار در موسسات مهاجرتی در موسسه نیک اندیشان شما را برای کار در محیط آژانس ها آماده می نماید و تمامی سرفصل های مورد نیاز در محیط کار را آموزش می دهد. در انتهای دوره آموزشی  مدرک دانشگاهی و آکادمیکی و نیز مدرک بین المللی از دانشگاه DNW انگل…