نسخه خوانی تکنسین داروخانه

در این دوره تمام مهارت های مربوط به کار در داروخانه به مهارت جویان آموزش داده می شود و ضمن اعطای گواهینامه دانشگاهی، سازمان فنی حرفه ای و آکادمی DNW انگلستان، در انتهای دوره مهارت جویان معرفی به کار می شوند.

نسخه خوانی تکنسین داروخانه

معرفی دوره نسخه خوانی تکنسین داروخانه

با این دوره بیشتر آشنا بشید!

ویدئو معرفی دوره

دوره نسخه خوانی یا تکنسین داروخانه یک دوره آموزشی شامل نسخه خوانی، نسخه پیچی، قفسه بندی و کار با نرم افزار وکیل می باشد. محتوای کلاس آموزش قفسه بندی کاملا منطبق با بازار کار است و قسمتی از آموزش نسخه پیچی رایگان در داروخانه برگزار می گردد. این دوره آموزشی توسط دکتر داروساز تدریس می شود. دوره به صورت کارگاهی و مهارتی برگزار می گردد. در انتهای دوره آموزش نسخه پیچی به مهارت جویان گواهینامه قابل استعلام با مهر و هلوگرام از دانشگاه، سازمان فنی حرفه ای و آکادمی DNW انگلستان داده می شود. این مرکز آموزشی تنها موسسه ای است که گواهینامه از خود دانشگاه می دهد نه از بسیج یا جهاد و پس از اتمام کلاس آموزش دستیار داروخانه معرفی به کار (کاریابی) انجام می شود. از مزایای موسسه نیک اندیشان قیمت مناسب آن نسبت به سایر موسسات و شرایط پرداخت اقساطی آن است. لازم به ذکر است که مراکز هلدینگ آموزشی نیک اندیشان از دسترسی مناسب برخوردارند و نزدیک مترو قرار دارند. از امتیازات ممتاز این آموزشگاه اینست که مهارت آموزان پس از ثبت نام در یک دوره در صورت نیاز می توانند به صورت رایگان در همان دوره شرکت کنند تا آن مهارت را به صورت کامل فرا بگیرند.

سرفصل های کلاس دستیار داروخانه:

1. نسخه خوانی

2. نسخه پیچی

3. قفسه بندی

4. کار با نرم افزار وکیل

طول دوره

8 جلسه ( هفته ای 1 جلسه 3 ساعته )

مدارک دوره

1. اعطای مدرک از دانشگاه (با مهر و هولوگرام و قابل استعلام)

2. مدرک از DNW انگلستان با کد رجیستری و قابل استعلام

3. اعطای گواهینامه از سازمان فنی و حرفه ای

مدرس دوره

هزینه و شرایط پرداخت

مبلغ دوره : 770000 هزار تومان

مبلغ جزوه : 120000 هزار تومان 

که به صورت اقساط در طول دوره تسویه می شود

معرفی مدرس دوره

با مدرس این دوره بیشتر آشنا بشید!

ویدئو معرفی مدرس دوره

امتیازات دوره

امتیازات دوره های آموزشی هلدینگ نیک اندیشان نسبت به سایر موسسات:

  1. محتوای نسخه خوانی تکنسین داروخانه کاملا منطبق با بازار کاراست.
  2. نسخه خوانی تکنسین داروخانه به صورت کارگاهی و مهارتی برگزار می گردد.
  3. قسمتی از نسخه خوانی تکنسین داروخانه رایگان در محیط کار برگزار می گردد.
  4. مدرسین نسخه خوانی تکنسین داروخانه خود در آن زمینه مشغول به کار یا دارای کسب و کار می باشند.
  5. اعطای گواهینامه قابل استعلام از دانشگاه و سازمان فنی حرفه ای و گواهینامه دارای کد رجیستری از DNW انگلستان.
  6. نیک اندیشان تنها مرکزی است که گواهینامه از خود دانشگاه می دهد نه از بسیج یا جهاد.
  7. معرفی به کار(کاریابی) در انتهای دوره ها.
  8. قیمت مناسب آن نسبت به سایر موسسات.
  9. شرایط پرداخت اقساط دسترسی مناسب و نزدیک مترو بودن شعبات.
  10. مهارت آموزان پس از ثبت نام در یک دوره در صورت نیاز می توانند به صورت رایگان در همان دوره شرکت کنند تا آن مهارت را به صورت کامل فرا بگیرند.