50 مورد از اصطلاحات حسابداری

50 مورد از مهم ترین اصطلاحات حسابداری که باید بدانیم؟

موفقیت در رشته حسابداری منوط به این است که یک حسابدار به تمامی اصطلاحاتی که در این حوزه مطرح است اشراف و تسلط داشته باشد. مانند هر رشته دانشگاهی دیگر، این رشته نیز با اصطلاحات تخصصی همراه است و این همان موضوعی است که ما قصد داریم در این متن به صحبت در مورد آن بپردازیم.

مهم ترین اصطلاحات حسابداری

1-حساب دریافتنی

حساب دریافتنی یک نوع دارایی است که بیان کننده دریافت وجوه نقد در سال های بعد از مشتریان است. این نوع دارایی در اثر فروش کالا و یا ارائه خدمات ایجاد می شود.

2-حساب پرداختنی

حساب پرداختنی نیز از دیگر اصطلاحات حسابداری است و در واقع یک بدهی است که پشتوانه آن می تواند شهرت کسب و کار بدهکار باشد.

3-معادله حسابداری

یکی از مهم ترین اصطلاحات حسابداری معادله حسابداری است. این معامله به این شکل است: دارایی ها = سرمایه + بدهی ها.

4-دارایی ها

دارایی ها از جمله منابع اقتصادی یک واحد تجاری هستند که بتوانند منافعی را در آینده تامین کنند.

5-حسابرسی

از دیگر اصطلاحات حسابداری که زیاد شنیده می شود حسابرسی است. در این فرآیند، حسابدارانی که خارج از شرکت هستند اقدام به بررسی صورت های مالی می کنند.

6-تراز نامه مالی

لیستی که در آن بدهی ها، سرمایه واحدهای تجاری و دارایی ها درج شده باشد را ترازنامه مالی می گویند.

7-شرکت سهامی

شرکت سهامی یکی از انواع شرکت های فعال در کشور بوده که مالکان آن کسانی هستند که در آن سرمایه گذاری کرده اند.

8-سرمایه

به ادعایی که یک مالک در مورد دارایی خود دارد، سرمایه گفته می شود.

9-هزینه

به مبلغی که برای فروش کالا و یا ارائه خدمات صرف می شود، هزینه می گویند.

10-حسابداری مالی

از دیگر اصطلاحات حسابداری می توان به حسابداری مالی اشاره کرد. این شاخه یکی از شاخه های حسابداری است که در آن اطلاعاتی را برای افراد خارج از مجموعه فراهم می کنند.

11-صورت های مالی

صورت های مالی، گزارشاتی هستند که در آن، اطلاعات مالی جمع آوری شده و در اختیار افراد خارج سازمان قرار داده می شود.

12-صورت سود و زیان

لیستی که در آن صورت سود و زیان یک واحد تجاری درج شده، صورت سود و زیان می خوانند.

13-اصول پذیرفته شده در حسابداری

اصولی است که به وسیله هیات استانداردهای حسابداری تدوین شده و به حسابداران در مورد روش گزارشگری مالی توصیه هایی ارائه می کند.

14-بدهی

تعهدات مالی که باید به افراد خارج از سازمان پرداخت شود، بدهی ها هستند.

15-سود ویژه

سود ویژه یا سود خالص میزان درآمدی است که افزون بر هزینه ها به دست آورده شده است.

اصطلاحات حسابداری

16-زیان ویژه

اگر هزینه ها از درآمدها بالاتر باشد، به این زیان، زیان ویژه گفته می شود. گاهی اوقات این زیان را به نام زیان خالص نیز می خوانند.

17-اسناد پرداختنی

اسنادی هستند که در آن پرداخت یک بدهی درج شده و به صورت کتبی برای پرداخت آن تعهد داده شده است.

18- اسناد دریافتنی

اسنادی که بدهکار، پرداخت بدهی خود را به صورت کتبی در آنها اعلام می کند.

19-واحدهای تک مالکی

به واحدهای تجاری که مالک آنها یک نفر است، واحدهای تک مالکی می گویند.

20-درآمد

افزایش ورودی ها که به علت فروش کالا و یا خدمات صورت گرفته را درآمد می گویند.

21-صورت های گردش وجوه نقد

از دیگر اصطلاحات حسابداری صورت گردش وجوه نقد است. در این صورت، گزارشات مربوط به دریافت و پرداخت های نقدی درج شده است.

22-مبادله

به رویدادهایی که وضعیت مالی یک واحد تجاری را با تغییر مواجه می کند، مبادله گفته می شود.

23-نمودار حساب ها

لیستی که در آن تمامی حساب ها و شماره آنها درج شده است را نمودار حساب ها می گویند.

24-بستانکار

بستانکار به فردی گفته می شود که بر گردن فرد دیگری حقی دارد. به بستانکار طلبکار نیز گفته می شود.

25-بدهکار

بدهکار فردی است که باید حقی که بر گردن وی می باشد را پرداخت کند.

26-دفتر روزنامه

دفتری که در آن اطلاعات مربوط به مبادله ها به همراه تاریخ وقوع آنها درج می گردد.

27-دفتر کل

در این دفتر همه حساب های ثبت دارایی، بدهی، درامد و غیره ثبت می شود.

28-تراز آزمایشی

تراز آزمایشی نیز از دیگر اصطلاحات حسابداری است که برای آزمودن مدارک حسابداری و صحت آنها استفاده می شود.

29-هزینه معوق

هزینه معوق از جمله هزینه هایی است که تحمیل شده اما هنوز برای پرداخت آن کاری انجام شده است.

30-درآمد معوق

درآمدهایی که حصول آن محقق شده اما هیچ وجهی برای آن هنوز دریافت نشده است.

31-تراز انباشته

جمع هزینه های استهلاک دارایی های ثابت از زمانی که به دست آورده شده اند.

32-ارزش دفتری دارایی های ثابت

اگر از بهای تمام شده یک دارایی ثابت، استهلاک انباشته کم شود، ارزش دفتری دارایی ثابت به دست می آید.

33-تطابق هزینه با درآمد

این اصل از جمله اصطلاحات حسابداری است که در واقع یک مبنا و پایه برای ثبت کردن هزینه ها می باشد.

34-دارایی ثابت

به دارایی هایی که در یک بازه زمانی طولانی مدت مورد استفاده قرار می گیرند، دارایی ثابت می گویند؛ مانند زمین و یا ساختمان.

35-دوره مالی

در پایان هر دوره مالی، وضعیت امور مالی شرکت ها مورد بررسی قرار می گیرد.

36-سال مالی

سال مالی، دوره ای است که در آن وضعیت مالی شرکت در یک سال مورد بررسی قرار می گیرد.

37-چرخه حسابداری

چرخه حسابداری به چرخه ای گفته می شود که در آن حسابداران وضعیت مالی یک شرکت را در یک بازه زمانی مشخص بررسی می کنند.

38-دارایی جاری

دارایی هایی که در طی یک چرخه عادی مورد استفاده قرار می گیرند، مصرف می شوند و یا به فروش می روند.

39-بدهی جاری

بدهی که معمولا باید در طی یک چرخه عادی پرداخت شود.

40-نقدینگی

نقدینگی به معنای اندازه گرفتن سرعت در تبدیل یک قلم کالا به وجوه نقد.

مهم ترین اصطلاحات حسابداری

41-دارایی بلند مدت

تمام دارایی هایی که جاری نیستند، بلند مدت می باشند.

42-بدهی بلندمدت

هر نوع بدهی که شامل بدهی جاری نباشد، بدهی بلند مدت است.

43-کاربرگ

اگر بخواهند صورت مالی را از طریق تراز آزمایشی به دست آورند از کاربرگ استفاده می کنند.

44-دارایی ها

همه اموال یک واحد تجاری که از نظر پولی ارزش دارد.

45-دفتر معین

دفتری است که در آن جزئیات مانده دفتر کل درج می شود.

45-بهره

بهره، بهای پولی است که به عنوان وام گرفته شده است.

46-نرخ بهره

برای محاسبه میزان بهره، این عدد را در اصل مبلغ وام ضرب می کنند.

47-تاریخ سر رسید

تاریخی که در آن باید بهره و اصل پول مسترد شود.

48-دارایی های نامشهود

به دارایی هایی که قابلیت لمس شدن ندارند، دارایی نامشهود گفته می شود.

49-مالیات حقوق

مبلغی که از حقوق کارمند بابت مالیات کم می شود، مالیات حقوق است.

50-سند پرداختنی کوتاه مدت

به سندهایی که باید در طی مدت یک سال پرداخت شوند، سند پرداختنی کوتاه مدت گفته می شود.

با رایج ترین اصطلاحات حسابداری و اصطلاحات حسابرسی آشنا شوید!؟

با رایج ترین اصطلاحات حسابداری و اصطلاحات حسابرسی آشنا شوید!؟

برخی اصطلاحات حسابداری هستند که در حسابرسی نیز می توان آنها را مشاهده کرد. از مشترک ترین اصطلاحات حسابرسی و حسابداری می توان به این موارد اشاره داشت:

1- استقلال

یکی از مهم ترین اصطلاحاتی که حسابداران و حسابرسان زیاد استفاده می کنند، استقلال است. این اصطلاح، یکی از استانداردهای حسابداری به شمار می رود. با توجه به این اصل، حسابداران حق ندارند در مورد صورت های مالی اظهار نظر کنند و تنها در صورتی می توانند نظر خود را بیان کنند که جدای از واحد رسیدگی باشند.

2- حسابرسی رعایت

حسابرسی رعایت برای تعیین کردن و تطابق اطلاعاتی که قابلیت تایید شدن دارند، مانند اظهارنامه های مالیاتی یا برخی گزارش های مالی، با معیارهای از پیش مشخص شده به کار برده می شود.

3- حسابرسی عملیاتی

از دیگر اصطلاحاتی که می توان در حوزه حسابرسی با آن برخورد داشت، حسابرسی عملیاتی است. این نوع حسابرسی برای ارزیابی و کارایی عملیات در یک واحد تجاری به کار برده می شود.

4- اصل عدم اظهار نظر

یکی از اصول حسابرسی، اصل عدم اظهار نظر است. با توجه به این اصل، حسابرسان عنوان می کنند که در خصوص صورت مالی تهیه شده، اظهار نظر خود را بیان نمی کنند. در گزارش هایی که به این شکل نوشته می شود، می بایست یک بند جدا در نظر گرفته شده و حسابرس در آن اعلام کند که چرا نمی خواهد نظر خود را اعلام کند.

50 مورد از مهم ترین اصطلاحات حسابداری که باید بدانیم

با اصطلاحات حسابداری صنعتی بیشتر آشنا شوید!؟

هر حوزه ای، اصطلاحات حسابداری خاص خود دارد؛ حوزه صنعت نیز از این قانون مستثنی نیست. ما در این قسمت، قصد داریم برخی از اصطلاحات حسابداری صنعتی را با شما در میان گذاشته و آنها معرفی کنیم.

1- دایره ی هزینه یابی و هزینه یابی

یکی از اصطلاحات مربوط به حسابداری صنعتی، هزینه یابی و دایره هزینه یابی است. این هزینه، تعیین میزان بهایی است که برای تولید یک کالا صرف شده است. در جریان این محاسبه، میزان کالای موجود و در جریان ساخت نیز مورد توجه قرار می گیرد. دایره هزینه یابی، یک قسمت از سازمان ها و کسب و کارهاست که وظیفه دارد سند و مدرک مربوط به حسابداری عملیات تولید و غیر تولید را حفظ کند. علاوه بر این، این دایره وظیفه دارد هزینه های مربوط به تولید، توزیع و فروش را نیز در اختیار مدیران قرار دهید.

2- هزینه های اولیه

دیگر اصطلاحی که در حسابداری مربوط به صنعت مطرح است، هزینه های اولیه است. این هزینه، شامل هزینه ی خرید و تهیه مواد اولیه است. خاطر نشان می کنیم، گاهی اوقات در روش های مختلف حسابداری مربوط به صنعت، ممکن است دستمزد تولید را نیز به صورت مستقیم، جزئی از هزینه های اولیه بدانند.

جمع بندی

موضوعی که در این متن در مورد آن با شما صحبت کردیم، اصطلاحات حسابداری بود. ما سعی کردیم برخی از مهم ترین واژه هایی که در این رشته توسط حسابداران مورد استفاده قرار می گیرد را به شما معرفی کنیم. افرادی که قصد دارند موفقیت خود را در این شاخه تضمین کنند باید با تمامی عبارت های مطرح شده در این علم آشنایی داشته باشند. آشنایی و یادگیری این واژه ها نیز تنها در صورتی اتفاق خواهد افتاد که افراد در دوره های مربوطه شرکت کرده و اطلاعات خود را بالا ببرند. یکی از بهترین دوره هایی که در آن تمامی واژه های مورد نیاز یک حسابدار عنوان می شود، دوره آموزش حسابداری نیک اندیشان است. این دوره قیمت بسیار مناسبی داشته و به علت بهره گیری از کمک اساتیدی برجسته و حرفه ای، قادر است بسیاری از اطلاعات کاربردی و عملی را در اختیار علاقمندان قرار دهد.

برای ثبت نام در دوره حسابداری نیک اندیشان بر روی دکمه ثبت نام زیر کلیک کنید👇

ثبت نام دوره
نوشته قبلی
نمای دور در فیلمبرداری چیست و چند نوع دارد؟
نوشته بعدی
حسابداری حقوق و دستمزد چیست؟ و چقدر اهمیت دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up
آشنایی بیشتر با دوره های آموزشی موسسه نیک اندیشان
اینستاگرام نیک اندیشان
close-image