تعریف علی الحساب در قانون محاسبات عمومی در سایت نیک اندیشان

علی الحساب در قانون محاسبات عمومی: تعاریف، کاربردها و تمایزات 🧾

در دنیای پیچیده حسابداری، اصطلاحات و مفاهیم متعددی وجود دارند که هر کدام نقشی حیاتی در ثبت و گزارش‌دهی دقیق تراکنش‌های مالی ایفا می‌کنند. یکی از این اصطلاحات کلیدی، “علی الحساب” است که در قانون محاسبات عمومی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در این مقاله، به بررسی جامع این مفهوم، کاربردهای آن در حسابداری و تمایزات ظریف آن با سایر اصطلاحات مرتبط می‌پردازیم.

غوطه‌وری در مفهوم علی الحساب

در ساده‌ترین تعریف، علی الحساب به مبلغی اطلاق می‌شود که پیش از موعد مقرر و به عنوان بخشی از تعهد یا بدهی، به شخص حقیقی یا حقوقی پرداخت می‌شود. این مفهوم در دو نوع کلی دسته‌بندی می‌شود:

 1. علی الحساب دریافتنی: این نوع علی الحساب زمانی رخ می‌دهد که کارفرما، مبلغی را پیش از انجام کار یا ارائه خدمت به پیمانکار یا فروشنده پرداخت می‌کند. این مبلغ به عنوان بخشی از تعهد کلی کارفرما محسوب شده و در حساب‌های دارایی‌های جاری (کد 11) در ترازنامه ثبت می‌شود.
 2. علی الحساب پرداختنی: در مقابل، علی الحساب پرداختنی به مبلغی اطلاق می‌شود که کارمند یا پیمانکار پیش از موعد مقرر و به عنوان بخشی از حقوق یا دستمزد خود از کارفرما دریافت می‌کند. این مبلغ در حساب‌های بدهی‌های جاری (کد 12) در ترازنامه ثبت می‌شود.

ماهیت علی الحساب در حسابداری

در معادله حسابداری، دارایی‌ها در سمت راست و بدهی‌ها در سمت چپ قرار می‌گیرند. بر این اساس، علی الحساب دریافتنی به عنوان یک دارایی، ماهیت بدهکار دارد و علی الحساب پرداختنی به عنوان یک بدهی، ماهیت بستانکار دارد.

کاربردهای علی الحساب در حسابداری

علی الحساب کاربردهای متعددی در حسابداری دارد که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • پیش‌پرداخت در معاملات: در معاملات خرید و فروش کالا یا خدمات، علی الحساب به عنوان پیش‌پرداخت برای تضمین انجام تعهد از سوی طرفین معامله مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • پرداخت حقوق و دستمزد: در برخی موارد، کارفرمایان ممکن است پیش از موعد مقرر و به عنوان مساعده، مبلغی را به عنوان علی الحساب حقوق به کارمندان خود پرداخت کنند.
 • تسویه حساب موقت در پروژه‌های پیمانکاری: در پروژه‌های پیمانکاری، علی الحساب به عنوان مبلغی که کارفرما به پیمانکار به منظور جبران بخشی از هزینه‌های انجام شده در پروژه پرداخت می‌کند، کاربرد دارد.
 • پرداخت شهریه تحصیلی: در موسسات آموزشی، دانشجویان ممکن است پیش از شروع ترم تحصیلی، مبلغی را به عنوان علی الحساب شهریه پرداخت کنند.

تفاوت علی الحساب و پیش پرداخت و مساعده در مقاله نیک اندیشان

تمایز علی الحساب با سایر اصطلاحات مرتبط

در حالی که علی الحساب مفهومی کلیدی در حسابداری است، لازم است آن را از سایر اصطلاحات مرتبط مانند پیش‌پرداخت، مساعده و وام تمایز قائل شد:

پیش‌پرداخت: پیش‌پرداخت نیز به مبلغی اطلاق می‌شود که پیش از انجام تعهد یا ارائه خدمت پرداخت می‌شود. با این حال، پیش‌پرداخت عموماً به عنوان بخشی از کل مبلغ معامله در نظر گرفته می‌شود، در حالی که علی الحساب ممکن است فقط بخشی از تعهد را پوشش دهد.

مساعده: مساعده به مبلغی اطلاق می‌شود که کارمند پیش از موعد مقرر و به عنوان کمک‌هزینه از کارفرما دریافت می‌کند. مساعده عموماً برای رفع نیازهای مالی فوری کارمند در نظر گرفته می‌شود، در حالی که علی الحساب به عنوان بخشی از حقوق یا دستمزد تلقی می‌شود.

وام: وام به مبلغی اطلاق می‌شود که یک شخص حقیقی یا حقوقی از یک موسسه مالی قرض می‌گیرد و موظف است آن را با سود بازپرداخت کند. وام عموماً برای تأمین مالی بلندمدت پروژه‌ها یا فعالیت‌های تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد، در حالی که علی الحساب به عنوان پرداختی کوتاه‌مدت و به منظور انجام تعهدات خاص تلقی می‌شود.

علی الحساب در قانون محاسبات عمومی و دوره حسابداری نیک اندیشان

نقش علی الحساب در قانون محاسبات عمومی

قانون محاسبات عمومی، چارچوبی را برای نحوه مدیریت و ثبت تراکنش‌های مالی در دستگاه‌های دولتی ارائه می‌دهد.

در بخش قبلی، به ماهیت، کاربردها و تمایزات علی الحساب در حسابداری عمومی اشاره کردیم. حال، به نقش ویژه این مفهوم در قانون محاسبات عمومی می‌پردازیم.

طبق ماده 29 این قانون، «علی الحساب عبارت است از پرداختی که به منظور اداي قسمتي از تعهد با رعايت مقررات صورت می‌گیرد.» این ماده، چارچوب کلی پرداخت علی الحساب در دستگاه‌های دولتی را مشخص می‌کند. بر اساس این ماده، پرداخت علی الحساب باید:

 • با هدف ایفای بخشی از تعهد صورت گیرد.
 • مطابق با قوانین و مقررات جاری باشد.

قانون محاسبات عمومی، شرایط و ضوابط خاصی را برای پرداخت علی الحساب در نظر می‌گیرد که این موارد در آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با این قانون، به تفصیل شرح داده شده‌اند. برخی از این شرایط و ضوابط عبارتند از:

 • محدودیت سقف پرداختی: میزان علی الحساب قابل پرداخت، معمولا نباید از درصد مشخصی (مثلاً 70%) از کل مبلغ تعهد تجاوز کند. این محدودیت برای جلوگیری از سوء‌استفاده‌های مالی و اطمینان از تسویه کامل تعهدات در نظر گرفته شده است.
 • ارائه تضمین: در برخی موارد، دستگاه دولتی ممکن است پیش از پرداخت علی الحساب، از طرف مقابل (پیمانکار، فروشنده و غیره) درخواست ارائه تضمین کند. این تضمین می‌تواند به صورت وجه نقد، سفته یا ضمانت‌نامه بانکی باشد و هدف از آن، اطمینان از حسن انجام کار و ایفای تعهدات طرف مقابل است.
 • اسناد و مدارک مثبته: پرداخت علی الحساب باید بر اساس اسناد و مدارک مثبته صورت گیرد. این اسناد می‌توانند شامل قرارداد، پیش‌فاکتور، صورت‌جلسه و سایر مستنداتی باشند که ضرورت و میزان پرداخت علی الحساب را توجیه کنند.
 • رعایت دیوان محاسبات: دستگاه‌های دولتی موظف هستند در خصوص پرداخت‌های علی الحساب، به قوانین و مقررات دیوان محاسبات کل کشور نیز توجه داشته باشند. دیوان محاسبات، بر حسن اجرای قانون محاسبات عمومی نظارت می‌کند و در صورت مشاهده هر گونه تخلف در پرداخت علی الحساب، با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.

کدینگ علی الحساب در دوره حسابداری نیک اندیشان

محاسبه و ثبت علی الحساب

از نظر حسابداری، محاسبه و ثبت علی الحساب بر اساس نوع آن (دریافتنی یا پرداختنی) صورت می‌گیرد.

 • علی الحساب دریافتنی: در زمان پرداخت علی الحساب به پیمانکار یا فروشنده، این مبلغ به عنوان بهای تمام شده دارایی یا هزینه در حساب‌های مربوطه ثبت می‌شود. همزمان، حسابی با عنوان «پیش‌پرداخت پرداختنی» ایجاد شده و مبلغ علی الحساب در این حساب نیز ثبت می‌گردد. با تکمیل پروژه یا ارائه خدمت و تسویه حساب نهایی، حساب «پیش‌پرداخت پرداختنی» پرداخت شده و حساب‌های دارایی یا هزینه، بدهکاری می‌شود.
 • علی الحساب پرداختنی: در زمان دریافت علی الحساب از کارفرما، این مبلغ به عنوان بدهی جاری در حساب‌های مربوطه ثبت می‌شود. همزمان، حسابی با عنوان «پیش‌پرداخت دریافتنی» ایجاد شده و مبلغ علی الحساب در این حساب نیز ثبت می‌گردد. با پایان دوره و کسر علی الحساب از حقوق یا دستمزد کارمند، حساب «پیش‌پرداخت دریافتنی» بدهکاری شده و حساب‌های بدهی جاری، بستانکار می‌شود.

مزایا و معایب علی الحساب

استفاده از علی الحساب در حسابداری دولتی می‌تواند مزایای متعددی به همراه داشته باشد، از جمله:

 • تسهیل جریان نقدینگی: پرداخت علی الحساب به پیمانکاران یا فروشندگان می‌تواند به آن‌ها در تأمین نقدینگی مورد نیاز برای انجام تعهداتشان کمک کند. این امر به ویژه برای پیمانکاران کوچک و متوسط که ممکن است با محدودیت‌های نقدینگی مواجه باشند، اهمیت ویژه‌ای دارد.
 • ایجاد اعتماد و اطمینان: پرداخت علی الحساب می‌تواند به ایجاد اعتماد و اطمینان بین دستگاه دولتی و طرف مقابل (پیمانکار، فروشنده و غیره) منجر شود. این امر می‌تواند به بهبود روابط کاری و تسریع در انجام پروژه‌ها کمک کند.
 • تسریع در فرآیندهای کاری: استفاده از علی الحساب می‌تواند به تسریع در فرآیندهای کاری، به ویژه در پروژه‌های بزرگ و بلندمدت، کمک کند. با پرداخت علی الحساب، پیمانکاران می‌توانند پیش

پرداخت علی الحساب، پیمانکاران می‌توانند پیش از اتمام پروژه و دریافت کل مبلغ، اقدام به تأمین مواد اولیه، استخدام نیروی کار و سایر اقدامات لازم برای اجرای پروژه کنند. این امر می‌تواند به کوتاه شدن زمان اجرای پروژه و صرفه‌جویی در هزینه‌ها منجر شود.

در کنار مزایای ذکر شده، استفاده از علی الحساب می‌تواند معایبی نیز به همراه داشته باشد، از جمله:

 • احتمال سوء‌استفاده مالی: در صورتی که پرداخت علی الحساب به درستی کنترل نشود، ممکن است زمینه را برای سوء‌استفاده‌های مالی فراهم کند. برای مثال، پیمانکار یا فروشنده‌ای که علی الحساب دریافت کرده است، اما تعهدات خود را به درستی انجام ندهد.
 • ایجاد بدهی برای دولت: پرداخت علی الحساب می‌تواند به افزایش بدهی‌های دولت در کوتاه‌مدت منجر شود. این امر در صورتی که با درآمدهای جاری دولت متناسب نباشد، می‌تواند به مشکلات مالی در بلندمدت منجر شود.
 • افزایش پیچیدگی‌های حسابداری: استفاده از علی الحساب می‌تواند به افزایش پیچیدگی‌های حسابداری منجر شود. ثبت و نگهداری حساب‌های مرتبط با علی الحساب (پیش‌پرداخت پرداختنی و پیش‌پرداخت دریافتنی) نیازمند دقت و توجه ویژه‌ای است.

همچنین به شما پیشنهاد می شود که درباره مزایا و معایب شغل حسابداری در مقاله لینک داده شده بیشتر مطالعه نمایید. لینک مقاله

جمع‌بندی

علی الحساب مفهومی کلیدی در حسابداری دولتی است که با هدف تسهیل جریان نقدینگی، ایجاد اعتماد و تسریع در فرآیندهای کاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این حال، استفاده از علی الحساب باید با دقت و رعایت قوانین و مقررات صورت گیرد تا از بروز سوء‌استفاده‌های مالی و افزایش بدهی‌های دولت جلوگیری شود.

نتیجه‌گیری

در این مقاله، به بررسی جامع مفهوم علی الحساب در قانون محاسبات عمومی پرداختیم. با مطالعه این مقاله، خوانندگان می‌توانند درک صحیحی از ماهیت، کاربردها، مزایا و معایب علی الحساب به دست آورند. در بخش‌های پایانی، به الزامات قانونی و رویه‌های حسابداری مرتبط با علی الحساب نیز اشاره شد. امیدواریم این مقاله بتواند برای علاقه‌مندان به مباحث حسابداری دولتی و قانون محاسبات عمومی مفید واقع شود.

آیا آماده اید تا دنیای حسابداری را فتح کنید؟

موسسه آموزشی نیک اندیشان با ارائه دوره های جامع و تخصصی حسابداری، شما را به سوی تسلط بر این علم کاربردی و پردرآمد هدایت می‌کند.

با شرکت در دوره های حسابداری نیک اندیشان، می توانید:

 • اصول و قواعد حسابداری را به طور کامل فرا بگیرید.
 • مهارت های خود را در زمینه های مختلف حسابداری، از جمله حسابداری مالی، حسابداری دولتی، حسابداری مالیاتی و حسابداری بهای تمام شده ارتقا دهید.
 • آمادگی لازم برای ورود به بازار کار و کسب شغل های مرتبط با حسابداری را به دست آورید.
 • با گذراندن دوره های تخصصی، به یک حسابدار ماهر و کارآمد تبدیل شوید.

مزایای شرکت در دوره های حسابداری نیک اندیشان:

 • اساتید مجرب و متخصص
 • برگزاری دوره ها در محیطی آموزشی مجهز و مدرن
 • ارائه مدرک معتبر پس از اتمام دوره
 • امکان مشاوره رایگان با کارشناسان
 • هزینه های مقرون به صرفه

همین امروز با ما تماس بگیرید و از فرصت های بی نظیر دوره های حسابداری نیک اندیشان بهره مند شوید!

شماره تماس:  0216646789402144950924

 

فرصت را از دست ندهید و به جمع حسابداران موفق بپیوندید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up
آشنایی بیشتر با دوره های آموزشی موسسه نیک اندیشان
اینستاگرام نیک اندیشان
close-image